Trang facebook của công tyKênh thông tin youtube của công ty

Ngôi nhà Xanh hiện đại trả tiền điện chỉ bằng tiền nước.


Ngôi nhà hiện đại - Ngôi nhà thân thiện môi trường

Giảm chi phí tiền điện hàng tháng đáng kể

Lấy lại vốn đầu tư trong vòng 6-8 năm

Không sợ mất điện (khi thêm hệ thống bình điện lưu trữ)Thông tư 16/2017 đã cho phép người dân bán điện ngược lại lên lưới cho nhà nước:

Giá mua điện tại điểm giao nhận điện (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) là 2.086 đồng/kWh (tương đương với 9,35 Uscents/kWh, theo tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày 10 tháng 4 năm 2017 là 22.316 đồng/USD).”


Comments