https://www.facebook.com/lephuong.riny/


Xe Điện từ Máy in 3D/ EV from 3D Printer


Giá xe điện in 3D từ mức 10.000 Dollar Mỹ/ These 3D Printed Cars Start at Just $10,000


Dự trù bán ra thị trường vào khoảng tháng 4-2019/ Expectations will hit the market in April 2019


Tốc độ 70km/giờ. Quãng đường đi được 150km cho mỗi lần sạc/ Speed of 70kph with a range of 150km per charge


lsev-3d-printed-car

Kích thước cao 1,5m, dài 2.5m và ngang 1.3m, bằng cỡ xe thông minh. Khối lượng 450kG

Size is 1.5m high, 2.5m long and 1.3m wide, about the size of a Smart car. Weight of 450kg


Mất 3 ngày để in xong 1 chiếc xe 2 chỗ ngồi Model LSEV/ The two-seater LSEV takes just three days to make.


Xe thông thường có khoảng 2.000 bộ phận lắp lại với nhau. Xe SLEV chỉ có 40 đến 60 bộ phận

A conventional car has about 2,000 components but LSEV has 40 to 60


Xem các Video giới thiệu/ Introduction Videos


YouTube Video


YouTube Video


YouTube Video
Thiết kế tại một trung tâm thiết kế ở Ý/ A design center in Italy


Sản xuất bởi Công ty XEV mới thành lập tại Hong Kong/ The LSEV is produced by XEV Limited, a start-up firm from Hong KongComments