https://www.facebook.com/lephuong.riny/

The gadget spec URL could not be found

.

Nhà máy điện Ảo/ Virtual Power Plant

Không thật sự xây dựng một nhà máy điện nhưng lại có lượng điện đáng kể phát lên lưới.
No real power plant but there is a significant amount of electricity supplying to grid.

Nhà máy Điện Ảo được tạo ra bởi một mạng lưới các ngôi nhà lắp pin mặt trời cùng hệ thống pin, vận hành để tạo ra và lưu trữ điện năng, một phần để sử dụng cho ngôi nhà, phần dư sẽ cung cấp năng lượng trở lại lưới điện.

Phần năng lượng điện cấp ngược lại lên lưới điện từ hàng nghìn ngôi nhà này sẽ được kiểm soát tập trung đáp ứng nhu cầu lưới điện quốc gia, bổ sung cho các khu vực khác.


The South Australian Government has teamed up with Tesla to roll out the world's largest virtual...

Dự án đang được triển khai ở miền Nam nước Úc.
Dự trù huy động 50.000 ngôi nhà. Phát ra lượng điện năng 20% lượng điện tiêu thụ khu vực này.
Tấm thu năng lượng mặt trời và Pin lưu trữ (dùng Tesla Power Pack) sẽ được lắp đặt miễn phí cho các hộ đăng ký.
Chi tiết hơn xem link này.

Trích từ: http://ourenergyplan.sa.gov.au/virtual-power-plant

Hỗ trợ khách hàng

Click vào để trò chuyện trực tiếp với nhân viên tư vấn
Tư vấn khách hàng   :  0974744829
Hỗ trợ kĩ thuật           : 0913713244

Lượt truy cập

Flag Counter
 

Comments