https://www.facebook.com/lephuong.riny/

The gadget spec URL could not be found

Giới thiệu

Hãy nghĩ về một thành phố sạch bong, không có khói xe, những ngôi nhà nhà dùng Điện Nắng, Điện Gió.

Let's think about a clean city, no exhaust from vehicles, houses with Solar, Wind energy.

Ngôi nhà không phát thải (khí CO2, khí nhà kính)

No emission house (No CO2, greenhouse gases)

Thành phố không phát thải.

No emission city.Nhiều ngôi nhà không phát thải góp phần cho thành phố giảm phát thải.

Number of no emission houses increases will contributes the city to reduce emission.


Nhiều xe điện sẽ giảm lượng xe chạy xăng - dầu, góp phần giảm phát thải cho thành phố.

Number of electric vehicles increases leading to number of fossil fuel vehicle reduces, will contributes the city to reduce emission.


Trong một thành phố sạch bong không phát thải, bạn sẽ thấy:
In a clean, no emission city you will see:
    - Toàn bộ những ngôi nhà dùng năng lượng tái tạo như Điện Nắng, Điện Gió, những ngôi nhà không phát thải
    - All houses use renewable energy as Solar energy, Wind energy, no emission houses.
    - Toàn bộ xe điện chạy trong thành phố, không có xe chạy xăng - dầu.
    - All electric vehicles are running in the city, there is no fossil fuel vehicle.

Hỗ trợ khách hàng

Click vào để trò chuyện trực tiếp với nhân viên tư vấn
Tư vấn khách hàng   :  0974744829
Hỗ trợ kĩ thuật           : 0913713244

Lượt truy cập

Flag Counter
 


Comments